Forbrukslån

nordax mikrolån 185x85
Rente fra
16,23%
Lånebeløp
5 – 40 000
Tilbakebetalingstid
1 – 6år
Vurdering
5/5

20 000 kr, 5år, eff: 27.06%, etb: 695, tot: 28 667

Rente fra
17.9%
Lånebeløp
10 – 500 000
Tilbakebetalingstid
1 – 15år
Vurdering
5/5

65 000kr, 5år, eff: 17.09%, etb: 595, tot: 94500

Rente fra
116%
Lånebeløp
1 – 20 000
Tilbakebetalingstid
1 – 13 måneder
Vurdering
5/5

8000 kr, 90 dagar, Eff: 243%, etb: 350kr, tot: 9 764

Når det gjelder forbrukslån er renten som regel høy, ikke sjeldent helt oppunder 20
%. Vi kan likevel bli tildelt forbrukslån med lav rente. Mange finansinstitusjoner tilbyr
forbrukslån med lav rente, hvor den laveste effektive renten beveger seg rundt 8 %.
Blir vår søknad om et forbrukslån med lav rente innvilget kan vi også dra nytte av
skattefordeler. Vi vil kunne trekke fra opp mot 30 % av lånets renteutgifter på skatten,
dette skjer i de fleste tilfeller automatisk. Nedbetalingstiden velger vi selv og kan i
mange tilfeller betale lånet tilbake over hele 15 år. Et forbrukslån med lav rente har
ofte en øvre grense rundt 300.000,- NOK. Med et slikt beløp, og med vilkår som
passer vår økonomi, er det mye som kan fikses. Kanskje har vi allerede noen mindre
forbrukslån. Et større forbrukslån med lav rente kan da hjelpe oss med å refinansiere
og samle de små lånene i et større. Dette er i så og si alle tilfeller en gunstig løsning.
Vi anbefaler å undersøke vilkår og kostnader hos en rekke ulike utlånere. På den
måten kan vi skreddersy lånet for vår egen økonomi og livssituasjon. Husk at det ikke
koster noe å søke, syns vi tilbudet er for dårlig søker vi heller et annet sted.

Lav rente når vi trenger et større beløp

Et behov for mellom 150.000,- og 300.000,- NOK kan fort dukke opp når kjøkken
eller bad trenger oppussing. Pengene på sparekontoen er øremerket til andre ting og
beløpet vi trenger kan være vanskelig og skaffe til veie. Tar vi et forbrukslån med lav
rente blir det nye badet med ett innen rekkevidde. Tilbakebetalingen kan vi spre over
mange år og slik sett få en månedlig økonomi som ikke lider. Renteutgiftene på lånet
kan vi dessuten trekke av på skatten. Mennesker, som bor i bygårder, opplever ofte
at påbudte reparasjoner og oppgraderinger blir dyre. Vi må være med på
fellesutgiftene, men det kan fort dreie seg om over 100.000,- kr. pr. boenhet. Likevel
er investeringen god for verdien av vår leilighet, så det lønner seg å delta. En
veranda øker f.eks. verdien av vår bolig betraktelig. Nå kan et forbrukslån med lav
rente være en nyttig og lur løsning. På nett finner vi oversiktlige tabeller og
informasjon fra de ulike utlånerne. Det er enkelt å finne et forbrukslån med lav rente
som passer vårt behov og vår økonomi best. De månedlige utgiftene holder seg
innenfor rammene, og vi får en mulighet til en god investering.

Velg forbrukslån fra leverandører med lav rente

Den effektive renten på forbrukslån fra lån leverandører med lav rente beveger seg
som regel mellom 8 og 9 %. Som ved alle andre forbrukslån med lav rente må vi
også her regne med et etableringsgebyr. En fordel er at renteutgifter på lånet
automatisk blir trukket fra skatten vår, dagens sats på slike fradrag ligger på 28 % av renteutgiftene. Det fins etterhvert mange banker og finansinstitusjoner som tilbyr
forbrukslån med lav rente. Disse lånleverandørene opererer med ulike satser,
avgifter og betingelser. Hos de fleste kan vi låne opp til ca. 300.000,- NOK med lav rente.